รับทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ป.โท ป.เอก ทุกมหาลัย

รับทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ป.ตรี ป.โท

รับทำแผนธุรกิจ (Business Plan) หากคุณกำลังมองหาทีมมืออาชีพที่มากความสามารถในการทำแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา เราขอเสนอเป็นตัวเลือกที่ให้กับคุณ เหตุผลที่มหาวิทยาลัยให้คุณทำ IS Business Plan เป็นตัวจบนั้นเพราะแผนธุรกิจนั้นจะแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางการตลาดต่าง ๆ การวิเคราะห์การแข่งขัน กลยุทธ์ทางการตลาด การคาดการณ์ทางการเงินเพื่อสะท้อนถึงความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจนั้น ๆ ทีมงานของเรามีประสบการณ์ ในการทำ IS แผนธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี การันตีความเป็นมืออาชีพ

รับทำ-business-plan
5/5

บริการระดับ 5 ดาว ที่ลูกค้าทุกท่านพึงพอใจ

เราเข้าใจดีว่าการทำแผนธุรกิจหนึ่งเล่มต้องใช้ความรู้หลายแขนงประกอบกัน และต้องใช้เวลากับมันเป็นอย่างมาก ลูกค้าหลายที่จึงมีความเครียด และความกังวลใจในการทำ IS Business Plan ให้จบ เราแนะนำให้คุณทิ้งความกังวลใจของคุณไว้กับเรา และปล่อยให้เราทำสิ่งที่เราถนัด เพื่อให้คุณได้กังวลกับเรื่องที่คู่ควร

Awesome Image
ทีมงานมืออาชีพกว่า
0คน
Awesome Image
ส่ง แผนธุรกิจ แล้วกว่า
0เล่ม
Awesome Image
ความพึงพอใจ
0%

เราเข้าใจทุกรายละเอียดของ IS Business Plan

จะมีอะไรที่ดีไปกว่าการจ้างทีมงานที่มีประสบการณ์ทำเล่มจบมากกว่า 5,000 เล่ม โดยเฉพาะโครงสร้างแผนธุรกิจที่ต้องใช้เวลาค้นคว้าข้อมูล และจดจ่อกับทุกส่วนที่ยากเช่น แผนการเงินที่นักศึกษามักจะปวดหัวกับมันเสมอ  เราเข้าใจทุกส่วนของแผนธุรกิจเป็นอย่างดี และเราพร้อมส่งมอบแผนธุรกิจที่มีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งแผนธุรกิจนั้นจะประกอบไปด้วย

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และอุตสาหกรรม

โมเดลที่นิยมนำมาทำแผนธุรกิจคือ PESTEL เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย รวมถึงการวิเคราะห์คู่แข่งในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งทางตรงหรือทางอ้อม

แผนการตลาด

เป็นจุดประสงค์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มการรับรู้ เพิ่มจำนวนลูกค้า โดยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของบริษัท รวมถึงอธิบายบริบทและสภาพแวดล้อมของธุรกิจ และการแบ่งกลุ่มของลูกค้าแบ่งตามความต้องการที่แตกต่างกันอย่างไร

แผนการดำเนินงาน

ซึ่งต้องระบุแผนการดำเนินการในช่วงจัดตั้งกิจการ โดยต้องทำเป็น Gantt Chart พร้อมอธิยายรายละเอียดแต่ละขั้นตอน รวมถึงแผนปฏิบัติการโดยลงรายละเอียดทุกกิจกรรมตั้งแต่การหาวัตถุดิบจนถึงการผลิตสินค้า และบริการ

จ้างทำ-business-plan

ทำไมต้องจ้างเราทำ IS Business Plan

เราไม่เคยทิ้งงาน

ดูแลลูกค้าทุกเล่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เท ไม่หนี ไม่หาย ดูแลให้ตั้งแต่ขั้นตอนการคิดประเภทธุรกิจ รวมไปถึงบริการจัดรูปแบบตัวเล่มทั้งหมด

คุณภาพงานที่คุณพึงพอใจ

ราคางานของเราเป็นราคางานที่สอดคล้องกับคุณภาพ เมื่อเทียบคุณภาพที่เราส่งมอบกับราคาแล้วนั้นถือว่าไม่แพง

ปรึกษาฟรี

เราเข้าใจดีว่าเหตุผลที่ลูกค้าจ้างทำคือคามไม่ถนัดในการทำเล่ม ทุกขั้นตอนระหว่างการทำงานของเราหลังจากที่คุณลูกค้าได้รับไฟล์งานหากอ่านเองแล้วมีจุดที่ไม่เข้าใจหรือ และต้องการคำอธิบายทีมงานของเรายินดีอธิบายให้ฟรีจนกว่าลูกค้าจะเข้าใจ ช่วยเหลือลูกค้าในส่วนที่ขาด จนกว่าจะปิดเล่ม