รับทำวิจัย 5 บท ป.ตรี ป.โท ป.เอก

รับทำวิจัย

รับทำวิจัย 5 บท ทุกหัวข้อ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ทีมงานมืออาชีพ

รับทำวิจัย เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพทุกคณะเช่น คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ ครุศาสตร์ SME และรัฐประศาสนศาสตร์ ลูกค้าทั่วประเทศไทยเลือกใช้บริการ ทีมงานของเราพร้อมดูแลคุณ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี การันตีในคุณภาพ ลูกค้าบอกปากต่อปาก

บริการจ้างทำวิจัยของเรานั้นเกิดจากความเข้าใจในตัวลูกค้าอย่างแท้จริง ไม่ว่าสาเหตุการจ้างนั้นจะเป็นเพราะไม่มีเวลา ต้องประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องทำงานประจำที่ยุ่งจนไม่มีเวลาทำวิจัย บริการของเราตอบโจทย์ในทุก ๆ ด้าน และลูกค้าจะได้ทีมงานสายตรงดูแลคุณ เช่น คุณลูกค้าต้องทำเล่มวิจัยสาขาการจัดการ คุณจะได้ทีมงานที่เรียนจบด้านนี้โดยตรง ยิ่งไปกว่านั้นทีมงานของเราร่วมงานกันมาเป็นเวลานาน เราจะไม่ใช้ทีมงานสัญญจ้างชั่วคราว (Outsource)ในการทำวิจัยเด็ดขาด เพื่อควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด

0+

ปี ที่เราดูแลวิจัยลูกค้า

0+

ทีมงานมืออาชีพ

0+

เล่มวิจัย ที่เราดูแลคุณ

0%

ความพึงพอใจ

วิจัยทุกแขนงเราเอาอยู่ สายบริหารธุรกิจ สายการจัดการ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ ครุศาสตร์ SME รัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ

จ้างเราทำวิจัยตอนนี้  ทีมงานดูแลให้คุณทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ วางแผนการทำงานให้ตั้งแต่ต้นจนจบ แบบไร้รอยต่อ ลูกค้าสามารถคลายกังวลได้ ให้คุณลูกค้าได้ใช้ความกังวลไปกับเรื่องที่คู่ควร

เราไม่ทำงานโดยปราศจากตรรกะของการวิเคราะห์ ทุกขั้นตอนการทำงานของเรานั้นเกิดจากการวางแผนอย่างเป็นระบบ เราเริ่มเองจากศูนย์ มั่นใจได้ไม่มีการนำวิจัยหลาย ๆ เล่มมาผสมกันแบบไม่หลักการ เชื่อมั่นในคุณภาพ เชื่อมั่นเรา โดยส่วนมากการทำวิจัย 5 บท จะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

  • ที่มาและความสำคัญของปัญหา
  • ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  • วิธีการดำเนินงานวิจัย
  • ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
  • สรุปผลและข้อเสนอแนะ
Trustworthy Service

บริการเดียวที่คุณเชื่อมั่น

รับทำวิจัย การันตีคุณภาพ

การทำวิจัยของเราเกิดจากความเข้าใจ และอยู่ในวงการนี้มาเป็นเวลานาน ยากที่จะหาคู่เทียบ ทั้งทีมงานมากประสบการณ์ บริการฉับไวตรงเวลา เนื้อหาที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์วิจัยพื้นฐาน และงานของเราปราศจากคำซ้ำซึ่งเป็นบทลงโทษที่หนักที่สุดในการทำวิจัยนั้น คำซ้ำห้ามเกิน 25% ของจำนวนเล่มทั้งหมด ซึ่งเราทราบดีและเป็นหลักการที่เรายึดถือปฏิบัติมาตลอด 20 ปีที่เราต้องนำงานวิจัยส่งเข้าตรวจกับโปรแกรมตรวจคำซ้ำก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้าทุกท่าน

Well-prepared Work

วางแผนการทำงานทุกขั้นตอน

จ้างทำวิจัย มีความเป็นมืออาชีพ

เราวางแผนการทำงานแบบรัดกุมและดูแลคุณครบวงจรเริ่มตั้งแต่การคิดหัวข้อวิจัย กำหนดกรอบงานวิจัย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าน่าจะได้รับ ทฤษฎี รวมถึงวางแผนวิธีดำเนินงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ หรือการเก็บแบบสอบถาม ทางเราจะดูแลให้ทุกขั้นตอน ลูกค้าเพียงแค่แจ้งหัวข้อคร่าว ๆ ที่อยากทำ และปล่อยให้เราทำหน้าที่ของเราได้เลย โดยทั่วไปในการทำวิจัยเราจะใช้เวลาเพียง 5 วัน ต่อการทำวิจัย 1 บทเท่านั้น

Frequently Asked Questions

คำถามที่พบบ่อย

รับสารนิพนธ์

ส่งมอบวิจัยให้ตรงเวลา

นอกจากความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้าแล้วความตรงเวลาถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเราพร้อมส่งมอบงานคุณภาพรวมถึงความตรงเวลาไปพร้อม ๆ กัน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของคุณ

วิจัยของเราไม่เคยคัดลอกจาเล่มอื่น

งานวิจัยของเรานั้นล้นไปด้วยคุณภาพ ไม่คัดหลอกจากแหล่งอื่น เพื่อป้องกันคำซ้ำ งานทุกบรรทัดของเราเกิดจากการรังสรรค์ของทีมงานที่มากประสบการณ์ เชื่อมั่นได้ 100% ทั้งคุณภาพ และงานที่คิดค้นขึ้นเอง

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

งานวิจัยของเรานั้นมีความสอดคล้องกันระหว่าง คุณภาพ และราคางานที่ลูกค้าต้องจ่าย มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับคุณภาพงานที่ดีที่สุด

ทีมงานที่ทำเล่ม จบตรงสาย

ทีมงานของเราจบตรงสายกับงานหัวข้อที่ลูกค้าต้องการว่าจ้าง เราไม่จ้างเด็กจบใหม่ หรือทีมงานที่ไม่มีคุณภาพเด็ดขาด ทีมงานของเรานั้นมีวุฒิการศึกษาที่ปริญญาโทเป็นขั้นต่ำ

ติดต่อทีมงานทางไลน์

ติดต่อเราทางปุ่มแอดไลน์เพื่อเริ่มสนทนากับทีมงาน

การรับแก้งานมีเงื่อไขอย่างไร

การจ้างเราทำวิจัยนั้น เราเป็นเจ้าแรก และเจ้าเดียวที่แก้ไขงานให้คุณได้ไม่จำกัดครั้งภายในเงื่อนไขดังต่อไปนี้เช่น ต้องไม่มีการเปลี่ยนหัวข้อเมื่อเราเริ่มทำเล่มแล้ว หรือ เปลี่ยนวัตถุประสงค์ หรือ เปลี่ยนกรอบวิจัยกระทันหัน กรณีเหล่านี้มีค่าแก้ไขงาน หากไม่ใช่กรณีดังกล่าวข้างต้นเราสามารถแก้ไขงานวแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งตามที่ตกลงกัน

ช่องทางการรับส่งเอกสารประกอบงานต้องส่งทางอีเมลเท่านั้น

สามารถสอบถามอีเมลของทีมงานได้โดยตรง ใน Line เพื่อความสะดวกสูงสุดของลูกค้า

ฉันจะทำอย่างไรเมื่อฉันไม่เข้าใจงาน

เราแนะนำให้ลูกค้าอ่านงานก่อนซัก 1 รอบ และหากมีจุดไหนไม่เข้าใจสามารถสอบถามทีมงานได้ทันทีหลังจากอ่านทบทวนแล้ว

เราไม่เคยทิ้งงานลูกค้า

ทีมงานเราไม่เคยทิ้งงานดูแลคุณตั้งแต่ บทที่ 1 ถึงบทที่ 5 จนถึงการรวมเล่ม เราพร้อมดูแลคุณในทุกขั้นตอนการทำวิจัย

งานของเราปราศจากการคัดลอก

งานของเราเกิดจากความทุ่มเทและเอาใจใส่ของทีมงานไม่มีการคัดลอกจากเล่มวิจัยอื่น ๆ 

งานที่เราส่งให้ลูกค้านั้นเป็นงานที่สามารถส่งต่อให้อาจารย์ได้ทันที

ก่อนส่งไฟล์ให้ลูกค้านั้นเราตรวจสอบจนมั่นใจว่างานที่ส่งไปเป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละที่มหาลัยกำหนด และก่อนที่จะส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์นั้นเราจะตรวจสอบคำซ้ำให้คุณลูกค้าทุกครั้ง

เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่แก้ไขงานฟรี

โปรดระวังเงื่อนไขแฝงของเจ้าอื่น เราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ไม่มีค่าแก้เมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เรากำหนด

เนื่องจากงานแต่ละงานนั้น มีระดับความยากง่ายที่ไม่เท่ากันดังนั้นลูกค้าสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามราคางานกับทางทีมงานได้ทันทีเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

รับทำวิจัย ทุกหัวข้อ ทีมงานรอช่วยเหลือคุณอยู่

Review

รีวิวลูกค้าที่เราเคย รับทำวิจัย

รับทำวิจัย รีวิว 1
รับทำวิจัย รีวิว 2
จ้างทำวิจัย รีวิว
Posts

บทความน่าสนใจเกี่ยวกับ วิจัย